Utbildning

Som chef är det viktigt att ha god kunskap om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i relation till medarbetare och fackliga organisationer. Genom våra utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö får chefen en teoretisk grund att stå på tillsammans med konkreta tips som underlättar arbetsledningen och skapar en ökad trygghet i chefsuppdraget. 

I rollen som ledare/chef ingår även att hantera en mängd olika samtal av olika svårighetsgrad. Genom kunskap och rätt verktyg kan du skapa konstruktiva och meningsfulla samtal för båda samtalsparter. Rätt använda är såväl medarbetar- som lönesamtal kraftfulla ledarskapsverktyg som kan skapa både energi och tydlighet.

Vi erbjuder skräddarsydd kompetensutveckling för chefer inom dessa områden:

  • Praktisk arbetsrätt
  • Att anställa
  • Arbetsmiljö
  • Utvecklingssamtal
  • Förhandlingsteknik
  • Lönesättning och lönesamtal
  • Aktiva åtgärder/likabehandling
  • Rehabilitering och arbetsanpassning
Rulla till toppen