HR-struktur

Det ska vara lätt att göra rätt för både chef och medarbetare. När viktiga processer finns på plats, är förankrade och tydliga så förenklas vardagen för alla i organisationen. Det kan handla om lönesättningsprocessen, det systematiska arbetsmiljöarbetet eller regler kring ledigheter och frånvaro. En policy kan precis som en personalhandbok vara en viktig vägledning i vardagen och för en konstruktiv lönesättning behövs såväl definierade bedömningskriterier som en tydlig lönepolitik. 

Det finns också många lagstadgade krav som omfattar viktiga HR-processer, såsom arbetsgivarens skyldighet att jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, medbestämmande-processer (MBL) samt rutiner och dokumentation avseende företagets arbetsmiljöarbete. Oavsett om det handlar om att uppfylla lagkrav eller helt enkelt skapa en enklare och tydligare vardag kan Din HR-partner vara behjälplig i arbetsprocessen.

Vi erbjuder korrekt dokumentation och effektiva HR-processer inom t.ex:

  • Personalhandböcker
  • Policydokument
  • Process för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Likabehandlingsplaner
  • Lönepolitik/intern lönebildning
  • Lönekartläggning
  • Medbestämmande – regler, förhandling och MBL-protokoll
  • Processledning under arbetsdagen/workshopen
Rulla till toppen