Chefsstöd och rådgivning

Chefsrollen är komplex och innebär att dagligen hantera många olika frågeställningar. Frågorna har ofta varierande svar beroende på verksamhetens karaktär, eventuellt kollektivavtalsområde och företagets egen värdegrund. Därtill kräver olika medarbetare olika chefstöd och varierad typ av coachning. Att hålla sig uppdaterad om och tolka lag och avtal är en utmaning där chefen kan behöva stöttning. Detsamma gäller hanteringen av personalpolitiska frågor. Din HR-partner är din externa personalavdelning som finns till för dig som chef när du behöver bolla frågor kring din organisation eller kring dina medarbetare.

Vi erbjuder att vara ett bollplank till dig som chef inom t.ex:

  • Tolkning av lag och avtal
  • Rekrytering och referenstagning
  • Ledar- och medarbetarutveckling
  • Lönesättning
  • Organisationsförändringar
  • Omställning/uppsägning
  • Effektiv kommunikation
  • Svåra samtal
  • Förhandlingar
Rulla till toppen