Tjänster

Chefsstöd och rådgivning

Ett bollplank till dig som chef inom t.ex.

 • Tolkning av lag och avtal
 • Rekrytering och referenstagning
 • Lönesättning
 • Arbetsmiljö
 • Omorganisation
 • Omställning / uppsägning
 • Svåra samtal
 • Förhandlingar

HR-struktur

Korrekt dokumentation och effektiva HR-processer inom t.ex.

 • Anställningsavtal, mallar, policys och rutiner
 • Arbets-/befattningsbeskrivningar
 • Likabehandlingsplaner (tidigare jämställdhetsplaner)
 • Lönepolitik/intern lönebildning
 • Medbestämmande – regler, förhandling och MBL-protokoll
 • Personalhandbok
 • Processledning under arbetsdagen/workshopen

Utbildning

Skräddarsydd kompetenshöjning för cheferna i ditt företag

 • Att anställa
 • Förhandlingsteknik
 • Lönesamtal
 • Praktisk arbetsrätt
 • Rehabiliteringsprocess
 • Utvecklingssamtal

HR-partner att hyra

Du vill bygga upp en HR-avdelning från grunden, din personalchef är sjuk/ledig eller ni har en tillfällig arbetstopp som behöver täckas