Jag är din personal­avdelning

Din HR-partner erbjuder tjänster inom hela HR-området, allt från hur du rekryterar effektivt, utvecklar och behåller kompetent personal till hur du hanterar sjukdom och övertalighet. Du bestämmer när, var och med vad du vill ha hjälp.

Din mest värdefulla tillgång är dina anställda.

Jag hjälper ditt företag med
personal- och organisationsfrågor.

Tjänster

Chefsstöd och rådgivning

Ett bollplank till dig som chef


HR-struktur

Korrekt dokumentation och effektiva HR-processer

Utbildning

Skräddarsydd kompetenshöjning för cheferna i ditt företag

Rulla till toppen