Snabb och effektiv medarbetarundersökning

Avsikten med en medarbetarenkät är att få fram viktig information i syfte att fortsätta utveckla företaget till en effektiv verksamhet och en god arbetsplats.

Din HR-partner erbjuder en medarbetarundersökning bestående av 35 frågor fördelade på sex frågeområden:

 • Företaget
 • Mitt arbete
 • Min arbetsplats
 • Min chef
 • Vårt samarbete
 • Min arbetsmiljö

Frågeunderlaget är uppbyggt utifrån de faktorer som enligt forskning skapar goda förutsättningar för effektivitet och arbetsmotivation. Resultatet presenteras i lättöverskådliga grafer.

För mer information maila elin@dinhrpartner.se eller ring Elin på 070-545 04 41

 

Öppen utbildning – chef med personalansvar

I och med denna utbildning får du som chef koll på de viktigaste regelverken som personalansvarig och grundläggande kunskap och verktyg för ditt fortsatta personalarbete. Målet är att du efter avslutad utbildning både har ökat din kunskap och din trygghet om arbetsgivarens rättigheter, möjligheter och skyldigheter från anställning till uppsägning.

Ur innehållet

 • Rekrytering
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesättning och lönesamtal
 • Medbestämmande/Kollektivavtal
 • Arbetsmiljö
 • Arbetstider
 • Ledigheter
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Avsluta anställning

Omfattning                                Sammanlagt 3 dagar fördelat på två tillfällen

Datum och tid                         22 september (heldag) och 23 september (halvdag)
6 oktober (heldag) och 7 oktober (halvdag)

Intresserad? Maila elin@dinhrpartner.se