Extended DISC Personanalys – ett verktyg för utveckling

Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar en individs kommunikativa och beteendemässiga styrkor i en specifik yrkesroll eller situation. Det är ett effektivt verktyg som skapar självinsikt hos individer, team och organisationer kring beteenden och kommunikation. 

Extended DISC är ett kraftfullt stöd vid rekrytering, teamutveckling och karriärplanering och identifierar enkelt egna styrkor och utvecklingsområden.

Vill du ha stöd inom något av ovanstående områden? – Din HR-partner är certifierad användare av Extended DISC.