Gratis föreläsning: att nyanställa

Inom ramen för EntreprenörCentrum i Västerbotten kommer jag att föreläsa om vad man ska tänka på vid nyanställning.

Innehållet syftar till att öka deltagarnas kunskap om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i samband med nyanställning och vid avslutande av anställning. Därutöver kommer jag att förmedla tips och råd kring anställningsförfarandet.

Datum: Tisdag den 16/4
Tid: Kl 18.00-21.00
Plats: Renmarkstorget 5D

Anmälan via e-post: umea@entreprenorcentrum.se
Anmälan via telefon: 090-10 07 88

Välkommen!